පිපාසයෙන් පෙළෙන වන ජිවීන් උදේසා ජල බිදක්

සූර්ය බලශක්තියෙන් ජලය සැපයිමේ ව්‍යාපෘතිය 2023/11/28

අප වැනි මිනිසුන් ඉතා පින්වත් බව සක්සුදක් සේ පැහැදිලිය. ඒ මන්ද යත් අපට අප කැමති ආහාර ලබාගැනීමට එතරම් වෙහෙසක් ගතයුතු නැත. ජලය හෝ අන් පානයන් ගැන කවර කතාද? එසේ බැරි උදවිය තම අමාරුකම් කියා FB මගින් හෝ වෙනත් මාර්ග වලින් තම අවශ්‍යතා සපුරා ගන්නෝය. එයත් බැරි තවත් කන්ඩායම් ඇත. ඔවුහු පිං මද තිරිසන් නිරයේ අප්‍රමාණ දුක් විඳින වනයේ සැරිසරන සත්වයෝය. ඔවුහු හට අනුකම්පා කරන්නෝ සොයා ගැනීමටවත් නොහැකිය. ඔවුන්ව දඩයම් කරන්න සත්ව ප්‍රජාව සහ මිනිසුන් ද ඒ අතර එමටය. පැන් පොදක් ලැබීමට තම පණද ආරක්ෂා කරගැනීමට සතුන් හට සිදුව ඇත. එය කෙතරම් ඛේදජනක කරුණක් ද?

අද දවසේ අප මේ ගැනත් සිතා බැලිය යුතු නේද. ඔවුහු තම දුක කියන්නේ කාහටද ? කෙසේ ප්‍රකාශ කරන්නද? අහිංසක අසරණ සත්වයන්ට අප හැර වෙනත් කල්පිතයක් ඇත්තේද? නැත.

මේ නිසාම උතුම් කළණමිතුරන් වෙත අලුත් යෝජනාවක් ගෙන ඒමට අදහස් කරන්නෙමු. එය නම් සතුන්ගේ මංකඩ අසලින් පැන් බීමට කුඩා වතුර වලවල් සෑදීමයි.

මෙම මහා උතුම් ව්‍යාපෘතිය සාර්තක කරගැනීම සදහා දායකත්වයව දක්වන ලද දෙස් විදේස් කළණමිතුරෝ

ගයාන් මහතා152,112
අචිර මහතා100,000
චමරි මහත්මිය30,000
සමීත ගුරුගේ මහතා75,000
ශ්‍රීමති මහත්මිය10,000
ජනක මහතා (Path to nirwana)298,000
ප්‍රේමා සහ රශ්මිනී මහත්මිය27,000
රම්‍යා වික්‍රමරත්ත මහත්මිය20,000
ඕෂධි මහත්මිය10,000
තුලානි මහත්මිය50,397
මලිත් මහතා50,000
චතුරාංගි මහත්මිය25,000
රවී කුලතුංග මහතා50,000
රිසිට් පත ලැබී නැත15,000
රිසිට් පත ලැබී නැත50,008
රිසිට් පත ලැබී නැත10,000
නිමල් කුලරත්න මහතා5,000
දීප්තිකා මහත්මිය30,118
රිසිට් පත/නම ලැබී නැත3,700
රිසිට් පත/නම ලැබී නැත20,000
තරංගා මහත්මිය50,690
තරංගා මහත්මිය50,320
නම සදහන් වී නැත19,998
කේ.බී. සුමනාවතී මහත්මිය1,000
එස්.එම් සෝමාවතී මැණිකේ මහත්මිය3,000
ඩබ්ලිව්.ඒ.පී. කාන්ති සේනානායක මහත්මිය3,000
එම්.ඡී. ගාමිණී කුලරත්න මහතා2,500
අයි.එම්. ජයරත්න බණ්ඩාර මහතා2,000
එච්.ඡී.එස්. ප්‍රේමරත්න මහතා1,000
ශිරානි චන්ද්‍රසිරි මහත්මිය25,000
දීපිකා මහත්මිය1,000
අයිරින් රණසිංහ මහත්මිය31,011
භාග්‍යා අමරසිංහ මහත්මිය2000
ප්‍රියන්ගා රණතුංග මහත්මිය500
ජනිත දිසානායක මහතා3000
කපිලානි මහත්මිය11,504
සමන්ත ජයසිංහ මහතා1000
චාන්දනී ගුනවර්ධන මහත්මිය2000
රිසිට් පත නැති2000
K ජසින්තා මහත්මිය1000
ගීතානි කුමාරසිංහ මහත්මිය10000
රිසිට්පත ලැබී නැත15,000
M N රණසිංහ මහතා2,000
Little Cailly & Davina30,224
රිසිට්පත ලැබී නැත10,000
Malini Fernando5,000
A R P Manel Kumari5,000
රිසිට්පත ලැබී නැත10,000
මනෝහරී ධර්මදාස මහත්මිය1,000
ජයන්න වීරසිංහ මහත්මයා10,000
M E සමරකෝන් මහත්මිය10,000
P J රත්නායක මහත්මිය20,000
ප්‍රේමා,රශ්මිණී සහ ශාන්ති මහත්මීන්6000
S සේනරත් මහතා2500
මාලා මහත්මිය100,000
රිසිට්පත ලැබී නැත10000
නිලූකා දමයන්ති මහත්මිය5000
කමනි අබේවීර මහතිමිය4000
රිසිට්පත ලැබී නැත1000
T සේනාරත්න මහතා5000
ප්‍රසාද් නන්දන මහතා2000
රිසිට්පත ලැබී නැත1000
රිසිට්පත ලැබී නැත2000
රිසිට්පත ලැබී නැත1000
S ජයන්ති අබේසේකර25,892
වෛද්‍ය ඩිල්කා ද සිල්වා10000
හිරන්ති ද සිල්වා මහත්මිය10000
දේවිකා මහත්මිය10000
රිසිට් පතෙහි නම සදහන් වී නැත2500
නාලිනි සේනානායක මහත්මිය1000
රංජිත් සමරවික්‍රම මහතා1000
රිසිට්පත ලැබී නැත2000
රිසිට්පත ලැබී නැත5000
රුවනී නිශ්ශංක මහත්මිය10350
රිසිට්පත ලැබී නැත10000
වෛද්‍ය රුක්ෂානා සහ මනෝරි මහත්මිය5000
එරන්දි මහත්මිය100,080
හිරන්ති මහත්මිය5000
සන්ධ්‍යා ජයන්ති අබේසේකර මහත්මිය5000
සුජාතා මහත්මිය5000
ප්‍රේමා සිල්වා මහත්මිය10000
සමුද්‍රා හේමචන්ද්‍ර මහත්මිය15000
එරීන් මදුශානි මහත්මිය5000
මෞලි ,ඉන්දු මහත්මීන්10000
ඕෂධි මහත්මිය10000
නිශානි මහත්මිය5000
චමරි ලීලාරත්න මහත්මිය25000
චන්ද්‍රානි ද සිල්වා මහත්මිය1000
දිලීකා බුලත්සිංහ මහත්මිය10000
දර්ශිකා කුමාරසිංහ මහත්මිය10000
නිර්මලා අමරසිංහ මහත්මිය10000
ලක්මාලි ජයසිංහ මහත්මිය10000
ගීටා G මහත්මිය10000
ඉදුනිල් මහත්මිය10000
අනෝජ් එදරිසිංහ මහත්මිය15000
ලලිත් මහතා,නිර්මලී මහත්මිය25000
නිලූකා දියණිය200
නිලූකා දියනියගේ මිතුරියන්200
මනීෂා මහත්මිය5000
T සේනාරත්න මහත්මිය5000
හිරන්ති මහත්මිය (ඉතාලිය)30000
කුමුදිනී මහත්මිය5000
ගීතානි මහත්මිය10000
රිසිට් පත ලැබීනැති1200